is toegevoegd aan uw favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met het verkenen van eene reductie in de slappe uren Tarifs. beoogt men: Perception

1°. het gebruik van de telefoon voor het publiek te verge- <*e* ?*xeA' 11 i"if^_ aection K..

makkelijken, en §§ 7 & 8

2°. het verkeer in de drukke uren gedeeltelijk af te leiden

naar de slappe uren, hetgeen een vlugge afwikkeling van de

gesprekken bevordert en waardoor het lijnrendement kan

worden verhoogd.

Oude tekst.

G. 5. La taxe est percue par unité indivisible de conversation, selon le cas, sur le titulaire du póste d'abonné a partir duquel la communication est réclamée ou sur la personne qui a demandé la communication a partir d'un poste public.

Nieuwe tekst.

Section K.

§ 7. La taxe est percue, selon ie cas, sur Ie titulaire du poste d'abonné a partir duquel la communication a été demandée ou sur la personne qui a demandé la communication a partir d'un poste public.

De woorden „par unité indivisible de conversation" zijn in de nieuwe tekst niet overgenomen, in verband met het bepaalde in Section L, § 1, (2).

De kosten van een gesprek gevoerd uit een perceel zijn verschuldigd door den persoon te wiens name het abonnement is gesteld; met z.g. „medegebruikers" heeft de Administratie dus niets te maken. De kosten van een gesprek aangevraagd uit een openbare spreekcel zijn uiteraard verschuldigd door den persoon die de gespreksaanvraag indiende.

Oude tekst.

G. 6. Toute unité de conversation commencée pendant le service de jour est taxée d'après le tarif de jour, .alors même qu'elle se termine pendant le service de nuit. Toute unité de conversation commencée pendant le service de nuit est taxée d'après le tarif de nuit, alors même qu'elle se termine pendant le service de jour.

Nieuwe tekst.

Section K. § 8. Toute conversation est taxée d'après le tarif applicable dans 1'Administration d'origine au moment oü cette conversation commence alors même qu'elle se termine a une heure oü un autre tarif est en vigueur.

39