is toegevoegd aan uw favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdeeling, plaats van het normale tarief; het transitland kan een transittaks bedingen, die door het land van oorsprong op den aanvrager kan worden verhaald.

Oude tekst.

Nieuwe tekst.

Section O.

L 7. En cas de non-réponse d'un § 6. II doit être répondu immédibureau central, le bureau appelant atement aux appels sur les voies le prévient, au bout d'une minute, de communication internationales. par un autre circuit ou, a défaut, Si le bureau appelé ne donne pas par la voie télégraphique. de réponse, après un temps d'at-

tente convenable, il est invité par une autre voie téléphonique ou, s'il n'en existe pas, par télégraphe, a reprendre le service sur la voie en question.

Etablissement et rupture des Communications.Section O. § 6.

§ 7. (1).

§ 6 legt de verplichting op om een internationalen oproep onmiddellijk te beantwoorden. Was echter in het Reglement van Lissabon voorgeschreven, dat een kantoor dat- zich vergeefs laat roepen na 1 minuut moest worden gewaarschuwd, hetzij langs een anderen telefonischen weg, hetzij per telegraaf, in het Reglement van Parijs is daarentegen bepaald, dat tot dien maatregel moet worden overgegaan „na een redelijken wachttijd". In dit opzicht is de bepaling veel vager geworden. De oorzaak daarvan moet worden gezocht in de omstandigheid, dat sommige Administraties den vroeger voorgeschreven wachttijd van 1 minuut te lang vonden, terwijl anderen daarentegen meenden, dat het oude voorschrift de Administraties te zeer bond en dat somtijds een langere wachttijd noodig is (bijv. des nachts). Met de nieuwe redactie van den „redelijken" wachttijd hadden beide partijen vrede.

Oude tekst.

L. 8. Les bureaux centraux de

départ et d'arrivée vérif ient si

1'audition est satisfaisante dans les

deux sens et notent les heures de

mise en communication et de fin

de conversation. Le signal de fin

5

Nieuwe tekst.

Section O.

§7. (1) Les bureaux tête de ligne vérifient si 1'audition entre les correspondants est satisf aisante; ils notent les heures de mise en communication et de fin de conversation, et, en outre, le cas éché-

65

65