is toegevoegd aan uw favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe tekst.

(3) En cas de divergence entre les bureaux tête de ligne, 1'avis du bureau tête de ligne — cóté demandeur — prévaut.

(4) Les bureaux tête de ligne fixent journellement, par téléphone, aux heures de faible trafic, le nombre des minutes dont la taxe doit entrer dans les comptes internationaux.

(5) Pour déterminer ce nombre, il est tenu compte des coefficients correspondant a chaque categorie de communication (éclair, urgente, avis d'appel, préavis, etc).

Les minutes sont, pour chaque période a tarif égal, groupées par zónes de destination.

Het bijhouden van processen-verbaal is niet meer verplichtend voorgeschreven; elke Administratie is geheel vrij om te bepalen op welke wijze zij de gegevens noodig voor de internationale afrekening wil aanteekenen (bijv. alleen op de gesprekkenformulieren). Tevens behoort aanteekening gehouden te worden van de „incidents de service", zooals storingen, onheusche bejegening enz. (zie Section P, § 2, (4), laatste zin, en omtrent storingen (Section A, § 7) }. Zooals reeds werd opgemerkt bij Section O, § 7, berust de leiding van de afwikkeling van de buitenlandsche gesprekken en de vaststelling van den gespreksduur niet meer bij de kantoren van aanvraag of bestemming, doch bij de eindkantoren van de internationale geleiding. Bij verschil van meening omtrent den gespreksduur beslist het eindkantoor zijde aanvrager. De zoogenaamde „vergelijkingen" tusschen de eindkantoren ten behoeve van de buitenlandsche afrekeningen *ijn thans gebiedend voorgeschreven. Zij vinden dagelijks plaats, in de uren van gering verkeer en per telefoon. Onder het oude reglement geschiedde de vergelijking met sommige landen per telegrafische nota. Verboden is dit in het nieuwe reglement niet; op grond van het bepaalde in Section ï, § 3, zou vergelijking per telegraaf kunnen plaats vinden. De vergelijking bestaat in het vaststellen van het aantal voor verrekening in aanmerking komende versprok°a minuten, 68

Etablisse- Oude tekst,

ment et cupture des Communications.Section O. § 9. (3), (4) & (5).

68