is toegevoegd aan uw favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Section S. De telefoonbescheiden, voorzoover zij voor de buitenland§ 1. (1), (2), sche afrekening dienen (processen-verbaal of gesprekken(3) & (4). briefjes), moeten een jaar lang bewaard worden; bij de vaststelling van dezen termijn is rekening gehouden met de tijden toegestaan voor de toezending en het onderzoek der afrekeningen en is tevens nog eenige speling gelaten voor de oplossing van eventueele verschillen.

Oude tekst. Nieuwe tekst.

Section S.

Comité Consultatif international des Communications téléphoniques a grande distance.

(1) II est constitué un Comité Consulatif International des Communications téléphoniques a grande distance, chargé de 1'étude des dispostions-types réglant les questions techniques et d'exploitation de la téléphonie internationale a grande distance. Ce comité est formé d'experts des Administrations téléphoniques qui declarant vouloir y participer. Cette déclaration est adressée a 1'Administration du Pays oü a été tenue Ia dernière Conférence télégraphique internationale.

(2) Ce Comité centralise tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour 1'étude de la téléphonie a grande distance et émet des avis sur les questions concernant la téléphonie internationale.

(3) Le comité consultatif international des Communications téléphoniques a grande distance choisit son bureau, établit lui-même son règlement intérieur et ses méthodes de travail.

(4) Les frais du Comité consultatif international sont supportés par les Administrations- participantes, d'après le mode de répartition fixé dans le règlement intérieur dudit Comité.

74