is toegevoegd aan uw favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anthonis de Roovere. die jarenlang de leiding van de groote feestelijkheden in Brugge gehad heeft, is daarmee de leider geweest van zijn volk in de beste momenten van het gemeenschappelijk leven. Tegelijkertijd begaafd voor de beeldende, muzikale en litteraire kunsten en zeer veelzijdig ontwikkeld, daarbij gemeenschapsmensen

om l VD VO"C Z>,WaS hi> «"getwijfeld de man om de synthese van alle kunsten te bewerken die zoon

stad veranderd in één schitterende schouwburg. De poor! Sl2 ^ warc° ve«ierd. muziek weerklonk alom. tableaux-vivants stelden tafereelen voor uit de H. Schrift en de mythologie. Fonteinen gaven gratis verschillende soorten wijn. op bepaalde plaatsen werd zilvergeld <££ de menigte te grabbel gegooid. Door de versierde sïïïïï aestfe ^ Ce\ffes$* «Pt«cht. alle deelnemen Ho ™ f ^euwe kleederen. naar het stadhuis of het AGraaf> SPreukP«ezie. liederen en refereynen

de'dao En trrC?S9 IeV£ndi9 T dc befcéWS de dag bn te midden van de feestdrukte nam dan de dichter het woord door middel van een SpeL Dat vofk He.tm C TQ iUCht'ten aa"sch«"we van hS hede nafA k i-T hct ho«gtepunt van de dag. Het spel

mJÜ °°fk ^ e?Sti9e 9evaUen: wanneer van God hulp

mSukkefSofeC-kt W°rdCVn 'D die dreig"e e

mislukken, of m n epidemie die de stad teisterde.

8