is toegevoegd aan uw favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dus laet aen elcx anders vrientschap erven Ende pooghen elck anders blaeme decken, Ende van onduechden te duechden trecken, Ende gheerne vergheven, want Godt vergaf. Wij zijn al smettich ghehjck der slecken. Ten is gheen coorne sonder caf.

Prinche.

Elck weet dat niemandt is vohnaeckt. Dan Godt alleene, ick scheyder af. Ben ick in eenich stuck misraeckt, Ten is gheen coorne sonder caf.

55