is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RICHARD MINNE

DE wereld is een fluit met%zooveel duizend monden.

En elkeen blaast zijn lied. En 't maakt een droef

geluid

waarin ik niets van eigen klank heb weergevonden. En gij ? Misschien hebt ge ook getikt aan meenge

ruit

en werd ge als ik weer feestlijk wandelen gezonden!

Nóchtans: Ik heb gedroomd, gehoopt; en ik droeg

boete.

'k Zag de Alpen, Vlaanderen en Straatsburg aan

den Rijn.

Ik heb bemind. Ik sloeg den trommel in veel

stoeten.

Ik pluisde in boeken die vol oude wijsheid zijn. Ik heb gezocht, als 't kan, met handen en met voeten.

En 't slot? Ik hield daaruit als onontvreemdbaar

deel,

den troost van 't eigen lied, wanneer ik stil gezeten, des avonds op den hoogen berm een wijsje speel, niet voor 't heelal en de eeuwigheid, maar slechts

voor 't heden.

Dat maakt me een blijden dag te meer. En dat is

veel.

163