is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARIE VAN K.

VISIOEN

DAAR was een wonderbaarlijk licht dat zwevend door de wolken stroomde. En voor mij doemde een vreemd gezicht* 't was of ik van den hemel droomde: Zóó rein en vol beschroomdheid lag het landschap in de stilte voor mij. De steenen wegen schenen bleek van ingetogen zaligheid. De huizen lagen air verspreid, in groote, vrome eenzaamheid. De boomen, van een wazig groen, wierpen hun schaduw mat en grijs. Heel uit de verte, 't vogellied klonk als een mysterieuze wijs. 't Was of het gansche landschap week wanneer ik nadertrad, verblijd en toch, alsof 'k niet toeven mocht in deze vreemde hemelstreek .. *

*k Heb mij eerbiedig neergeleid

en heb in deemoed 't hoofd gebogen,

totdat het wonder uit den tijd

van 't leven weer was heengevlogen*

101