is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERM. VAN DEN BERGH SABBATH

DIEN dag heerschte licht op de bergen; daaronder sprongen de waters als dartel metaal, terwijl hoog in vuurhemels vlammenzaal alle teekens zich schaarden tot een wonder.

Zesmalen had hij de hand gewend, zesmaal

baarde de vruchtbare ruimte; de donder

der schepping rolde zesmalen, zonder

dat 't tot een rust kwam in zijner palme' ovaal»

Toen zweeg de wereld. Bergen, lichtbeheerscht, Zwegen mèt den korzlen stuifslag der stroomen» Over de zwarte bosschen boog een gebaar dat uit de teelaarde scheen opgekomen. Zes dagen werden hun tegenstander gewaar:

Sabbath! — een dichter rustte voor het eerst.

194