is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

INLEIDING TOT DE NIEUWE NEDER-

LANDSCHE DICHTKUNST V

VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK . . , LIV

VOORWOORD BIJ DEN DERDEN DRUK .... LVI

INGANG i

P. N. VAN EYCK

Wie ajn Lijden . . . . ) Uit ..Inkeer", Palladium, 3

Sterren en Bloesems . . > Hijman, Stenfert Kroese 4

Een donker Huis . . . ) en van der Zande, 1922 5

Toen kwam de Vrede . ) Uit „Voorbereiding", 6

Ik zal nog met U wandlen , C. A. J. van Dishoeck, 8

Gij zijt mij overal nabij ) 1926 9

GEERTEN GOSSAERT

Libera te Nos, Domine . \ 11

De Moeder j Uit „Experimenten", 12

Eis Aaijuova f C. A. J. van Dishoeck, 1919 13

De bloeiende Amandel- , f

tak......... 1 I4

Het brandende Wrak. . / 15

J. C. BLOEM

In Memoriam..... \ 16

Lichte Vensters . . , . j 18

Scheveningen ...../ Uit „Het Verlangen", 20 Enkele Strofen: \ P. N. van Kampen &

II. In den Trein . , . I Zoon, 1921 22

III Als eens dit .... 1 23

V De Lente ) 24

251