is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bb.

J. W. F. WERUMEUS BUNING

Zoo teedere Schade . . \ Uit „In Memoriam", 60

Hoe klein, hoe bitter . J Eerste Druk, Palladium, 61

Hij draagt zijn . . . . I Hijman, Stenfert Kroese 63

Wat rest van 't breede . > en van der Zande, 1931. 63

Ga heen en slaap . . . I Tweede Druk, Em. 64

Droefenis is gegaan . . 1 Querido, 1924 65

Dood en Leven . . . . / 66

JAN DIDERIKSZ

0 Weelde \ 69

Niets hield ik . . . . / Uit „De Keten", 70

Ik had aan U . . . . > N.V. Van Loghum Slate- 71

'k Dank God \ rus' Uitg. Maatschappij, 73

Hoe werd ...... J 1931 (herdr. 1926) 73

WILLEM DE MERODE

Berouw \ Uit „Het Kostbare Bloed" 74

Voorbereiding . . . . / N.V. Van Loghum Slate- 75

Nabetrachting . . . . > rus' Uitg. Maatschappij, 76

In den Avond . . . . \ 1933 77

Ik heb U hef .... ) 78

MARTIEN BEVERSLUIS

Stervende vogel (fragment) 79

Uit „Verzen", C. A. J. v. Dishoeck, 1933 Aan mijn gestorven 1 Vriend Jan v. d. Broek I

1 En nu deez' Stilte . . J 80

II Dien Regennacht . . f Uit „Canzonen", 81

III O Stroom van Dagen > Tweede druk, N.V. Van 83 Kleine Liederen uit de L Loghum Slaterus' U. M.,

Lentewind: I 1937

I De Lentewind waait. 1 83

II Soms is er Stilstand . ' 84

353