Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

rijzen van onzen nieuwen schouwburghgevordert[was] door de heeren weesvaders", of met andere woorden bevorderd door de regenten van het Burgerweeshuis en die van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Deze

Plattegrond van den oudsten JiAmsterdamschen Schouwburg naar de teekening van W. v. d. Laegh, 1658.

nieuwe schouwburg zou, sedert de stichting der Doorluchtige School te Amsterdam in 1632 het algemeene wetenschappen] ke doel der Academie overbodig had gemaakt, voortaan uitsluitend dienen voor het opvoeren van tooneelstukken en was dus de eerste schouwburg in onze nog geldende beteekenis.

Eene poort met Dorische kolommen voerde naar eene vierkante open plaats, op welker zijmuren

Sluiten