is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

BADELOCH.

Beschermt mijn heven man, dat bid ick, vroome heeren

ARENT.

Vrouw zuster, ick beloof 'k zal zonder hem niet keeren.

REY VAN KLAERISSEN.

O Kersnacht, schooner dan de daegen, Hoe kan Herodes 't licht verdraegen, 905 Dat in uw duisternisse blinckt. En word geviert en aengebeden? Zijn hooghmoed luistert na geen reden, Hoe schel die in zijn ooren khnckt.

Hy pooght d'onnoosle te vernielen, 9io Door 't moorden van onnoosle zielen, En weckt een stad en landgeschrey, In Bethlehem en op den acker, En maeckt den geest van Rachel wacker, Die waeren gaet door beemd en wey.

915 Dan na het westen, dan na'et oosten.

Wie zal die droeve moeder troosten,

Nu zy haer lieve kinders derft?

Nu zy die ziet in 't bloed versmooren,

Aleerze naulix zijn geboren, 920 En zoo veel zwaerden rood geverft?

Zy ziet de melleck op de tippen Van die bestorve en bleecke lippen, Geruckt noch versch van moeders borst. Zy ziet de teere traentjes hangen,

901 Vroome: dappere.

909 d'Onnoosle: het kindeke Jezus.

910 Onnoosle: onschuldige. 914 Waeren: rondwaren; dooien.