is toegevoegd aan je favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

HET VIERDE BEDRYF.

GOZEWIJN VAN AEMSTEL. KLAERIS VAN VELZEN. REY VAN KLAERISSEN. GYSBREGHT VAN AEMSTEL.

GOZEWLTN.,

Het loopt met Amsterdam, gelijck ghy hoort, ten ende, En wy verwachten deel aen d'algemeene ellende, 'tEn zy dat-elck van ons zich daetelijck verzie. Voor my, 'k ben oud en traegh: my voeght niet dat

[ick vlie,

986 Zoo veele moeite en is het leven my niet waerdigh. Behef het God, hy koom, zijn dienaer staet al vaerdigh : Hy hael my in zijn' troon en angenaeme rust. Maer ghy, mijn dochterkens, dien noch het leven lust, En in het bloeienst zijt van uwe jonge jaeren;

960 Zet ghy 't op vlughten aen, of Jesus u wou spaeren, En helpen in der noot. Klaerisse, reine maeghd, Die t' onrecht noch den haet van vader Velzen draeght; Begeef u op de vlught : al d'andren zullen volgen. De vyand, blind van wraeck ,is bitter en verbolgen,

966 En allermeest op u. O moeder, vlught voor heen. Ick zal u bystand doen met traenen en gebeen,

953 'tEn zy: tenzij. Verzie: voorziet, t. w. van een veilige wijkplaats, dus voor zjjn behoud zorgt.

962 V eSr s ta^r Wie' men ten onrechte nog den haat toedraagt, eenmaal

aan uw vader Gerard van Velzen gezworen. 965 Voor heen: voor allen uit; het eerst.