is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

BROER PETER.

Een vrouw gedijt tot last: zy weet niet uit te rechten.

BADELOCH.

Bestelme slechts een zwaerd, ick ben bereid te vechten, Te sterven aen de zy van mijnen vromen man.

GYSBREGHT.

Ghy hebt een vrouwen hart.

BADELOCH.

Neem eens de proef daer van. 1725 Heldinnen stonden eer als onbeweeghde posten.

De faem van vrouwen roemt die stad en volck verlosten. Uw moeder Baerte toont hoe veel een vrouw vermagh, Wanneer zy Ysselstein verdedigt jaer en dagh.

BODE.

Ick waerschuw u, mijn heer, eerwe overrompelt worden. 1730 De triomfeerder stelt zijn vendels in slaghorden. En d'eer van d'eersten storm verguntmen aen den Vries, Die groote reedschap maeckt: ons dient geen tijdverlies. Men voert de stormbrugh aen : men steeckt'er de

[trompetten, 't Is over tijd den muur en torens te bezetten.

GYSBREGHT.

1736 Al lang genoegh gemart: voort, voort, de nood die prest. Gehoorzaem uwen heer, en kus hem eens voor 'tlest.

1723 Vromen: dapperen.

1725 Onbeweeghde posten: als pilaren zoo onbewogen, zoo sterk. 1732 Reedschap: toebereidselen.

1734 't Is over tijd: 't Is meer dan tijd.

1735 Gemart: getalmd.