is toegevoegd aan uw favorieten.

Landleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

V Dan comt de grote cornemuse Ende pijpt hem turelurureleluut . Ay hoor van desen abuze ! Dan maecsi groot gheluut, Dan sprincsi al over hoop, Dan wacht haer langhe baert, Si maken groot gheloop — God gheve hem quade vaert! Wronghele, wey, broot ende caes,

VI Wi willen de kerels doen greinsen,

Al dravende over tvelt;

Hets al quaet dat si peinsen,

Ic weetze wel bestelt:

Me salze slepen ende hanghen,

Haer baert es alte lanc;

Sine connens niet ontganghen,

Sine dochten niet sonder bedwanc. Wronghele, wey, broot ende caes, Dat eit hi al den dach; Daer omme es de kerel so daes : Hi etes meer dan hijs mach!

VAN HANSKEN

„Bistu een crijgher oft bistu een boer? Hoe siedy uut uwer cappen so soer? Wildy een crijschman zijn, So neemt vyfhöndert gulden met u ; Den crijch sal ic u leeren."