is toegevoegd aan uw favorieten.

Landleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chalibes naeckt, hoes' Yser doen verwerven? Hoe t'giftsche Pont, Castorea en Epyr Behouden prijs en eer, om dats' ons hier Die Eliaensch' schoon Meerijen voortbrenghen? Natuer heeft, siet, van oudts af willen g'henghen Haer wetten dus, als eeuwich vast verbondt, Op plaetsen recht, soo hier soo daer terstondt, Doen steenen eerst te werpen hier begonde Deucalion in s'Weerelts ydel ronde, Daer Menschen zijn van comen, t'hard' geslacht.

Wel op nu dan, de stercke stiers met cracht Met d'eerste nieu Jaer-maenden stracx wilt setten Te keeren, om het landt dat eenen vetten Aerdgrondt in heeft, dat den stof-somer koekt Met rijpe son, en soo de cluyten crockt : Maer ackers schrael die vruchtbaer vetheyt falen : Ghenoegh sal zijn alleenlijck op te halen Met dunne vor' in den Acturus tijt, Alsoo wordt dan t'vet landt sijn oncruyt quyt, Welck mocht gequel aen doen sijn blijde vruchten Alsoo en sal oock t'magher niet ontvluchten Sijn weynich vocht, dat wel te houden dient.

Chalibes. een volck in Ponto of t in Spagnien.

Deucalion coninc van Thes- , salien, die 't volck ïn een sentvloet op Pa nassus vergaderde, en herbracht se van hun hardt rou wesen tot,'

menschlgck stilleven door heyHghe Wetten en Godlyck verbondt.

Een ghesterte, den Beyrensteert oockgheheeten, opgaende den 13 September.

ROEMER VISSCHER

SLECHT EN RECHT

Ghij hielt u selfs gerust, door luttel ondervinden, O slecht en recht! maar ach ! waer zijt ghy nu te vinden?

De menschen in de gulden Eeuwe waren slecht en recht, gingen naeckt: aten voor haer spijse Aeckers