is toegevoegd aan uw favorieten.

Landleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

„Is 't niet genoegh den Haegh t'ontstraeten aller enden ? 2375 „Moet Voorburg mé in 't spel? 'k magh heughen dat

[die Wey

„Voll klare Klaver stond, voll vette beesten ley ; „Nu is 't een Hoff, quamsuys, een Hofwyck: wel,

[waerachtig,

„Wy moeten inden grond, het volckje wordtteprachtigh. „Sy schrapen 't goed by een, slinx of rechts, 't scheelt

[haer niet;

2380 „En vallen dan aen 't werck van pijpjens in het riet. „Bedenckt eens wat'er gelds aen sulcke rasery gaet, „En of men op het end met eens betalen vry gaet: „Die Kloot en light niet still: die dusenden verbout, „En magh geen' honderden ontsien voor 't onderhoudt;

2385 „Die hooghe thuynen derft uyt leeghe gronden halen, „Moet alle jaer sijn werck weer en weerom betalen; „Die Vent en houd ick met geen hondert Croonen vry : „Soo moet daer alles staen in 't lood en op de ry, „Soo puntigh is m', als kacks : men waer schier onge-

[boren

2390 „Veel liever dan een Haegh te lyden ongeschoren; „Of 't God belieft of niet, de paden moeten bruyn „En kaler zijn van gras als 't hoogste van een' duyn; „De Schoffel heeft geen' rust, daer is een eewigh leven „Van wiejen datmen berst . de Thuynman magh wel

[beven,

2395 „Soo 't onkruyd meester werdt door weelde van natt

[weer,

„Door overvall van werck, en door versuym noch meer. „De Ioffers in den Haegh, met all haer' malle krullen, „En hebben niet meer spels, men soud'er dry vier hullen, „All noemden ick'er meer, 'k wouw dat ick 't hadd

[gewedt,

2400 „Eer hier een Boogaerd-pad geklouwt is en geredt. „En om Gods lydsaemheid met alle macht te tergen,