is toegevoegd aan uw favorieten.

Landleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

't Heeter branden Op de landen Meldt den middagtijd; 't Windje, moê van 't zweven, Heeft zich schuil begeven; En nog zwoegt de vlijt!

Blijde Maaijers; Nijvre Zaaijers, Die uw loon ontvingt! Zit nu rustig neder; Galm' het mastbosch weder, Als gij juichend zingt.

Slaat uwe oogen Naar den hoogen: Alles kwam van daar! Zachte regen daalde, Vriendhjk zonlicht straalde Mild op halm en aar.

E. J. POTGIETER

VEDDBDOEMEN. Uit: De Nalatenschap van den Landjonker. I

Welk een vlugt gunt de hoeve den wingert, Die aan d'ingang veeltwijgig ontschiet Tot hij venster bij venster omslingert En voor 't zoldert] en streeft naar het riet!