Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Blz.

Bijlage I. Ordonnantie op het wolleweversgilde 12 Octo-

ber 1427 42

Bijlage II. Ordonnantie op het barbiersgilde 1 September 1467 43 Bijlage III. Resolutie van het stadsbestuur over de woonplaats

der gildeleden 22 Januari 1658 46

Bijlage IV. Lijst van archiefstukken van het kuipers- en wijn-

verlatersgilde van omstreeks 1800 47

Bijlage V. Lijst van patroons of beschermheiligen der Rotter-

damsche gilden 49

Aanvullingen en verbeteringen 51

Sluiten