Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELEGD KAPITAAL IN MOTORVOERTUIGEN.

In welke mate het nieuwe vervoermiddel dan ook een behoefte van het hedendaagsche leven is, kan blijken uit het feit, dat in Nederland niet minder dan ƒ 200.000.000 aan particulier kapitaal is vastgelegd in dit moderne verkeersen transportmiddel.

In 1925 was er in ons land op elke 70 inwoners één motorvoertuig!

Waar het publiek dus op zulk een duidelijke wijze blijk geeft de groote beteekenis te beseffen van dit nieuwe vervoermiddel in dienst van handel, industrie, tuin- en landbouw, daar behoort het de taak van de regeering te zijn om in een snel tempo het wegennet in overeenstemming te brengen met de eischen van dit moderne verkeersmiddel.

REGEERINGSINDOLENTIE.

Wat moeten wij echter constateeren? L'histoire se répète! De lijdensgeschiedenis met onze spoorwegen, waarvan de financieele gevolgen thans nog op ons drukken, schijnt onze regeering niets geleerd te hebben.

Het heele maatschappelijk leven vraagt wel om een beter en moderner wegennet, maar hoe heeft de regeering hierop tot nogtoe gereageerd?

PLAN LELT.

Minister Lely diende in 1915 een ontwerp van wet in tot verbetering en uitbreiding van het rijkswegennet. Dit ontwerp, dat getuigde van een ruimen blik, kon het niet tot een openbare behandeling brengen.

10

Sluiten