Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

De Kelten vestigden zich vooral in Limburg en in een gedeelte van Noord-Brabant. Zij hadden de gewoonte, hun dooden te verbranden, en de asch in urnen te verzamelen. De urnen werden later in den grond gegraven. Verschillende urnenvelden zijn blootgelegd, o.a. bij Riethoven in Noord-Brabant.

De eerste Germanen waren eveneens gewoon, de lijken van hun stamgenooten te verbranden. Ook bij hen vond men urnen en urnenvelden.

§ 2. Historische bewoners: De Germanen.

De latere Germaansche stammen behooren tot de historische bewoners. Hun geschiedenis is nl. door Romeinsche schrijvers te boek gesteld. Tot de meest bekende Germaansche stammen behoorden de Bataven, de Friezen, de Tubanten en de Kaninefaten.

Leefwijze. De Germanen bouwden, meestal op hoogten, zeer eenvoudige hutten. Deze waren gemaakt van rijshout, dat met leem bestreken werd. Een opening diende voor deur, een andere voor schoorsteen. De mannen gingen, als het weer gunstig was, jagen of visschen. Veel tijd brachten zij door met dobbelen. De vrouwen en de slaven zorgden voor den landbouw. Met een pootstok werden gaten in den grond gestoken, waarin men het zaaigoed liet glijden. Van de haver bakte men brood, terwijl de gerst ook diende voor de bereiding van bier. Bovendien moesten de vrouwen zorgen voor het spinnen van de wol. De spinsteentjes in Friesland gevonden, wijzen daar nog op.

Standen. Het meest in aanzien waren de priesters. Zij waren kenbaar aan een lang, wit gewaad, dat het geheele lichaam bedekte. De vrijen droegen het haar lang, de onvrijen droegen het kort. De vrijen mochten deelnemen aan de volksvergadering. Sommige stammen werden bestuurd door een vorst. Andere stammen kozen alleen, wanneer er gestreden werd, een aanvoerder. Hij was dan kenbaar aan zijn hoofddeksel, dat versierd was met de vleugels van roofvogels.

Kleeding. De Germaansche vrouwen droegen een lang linnen kleed, dat meestal geverfd werd. De mannen droegen gewoonlijk een korte linnen broek en een mantel van dierenvel. Deze mantel werd op de borst of op den schouder met een haak vastgemaakt. Sandalen werden zoowel door mannen als vrouwen aan de voeten gedragen.

Godenleer. Ook de Germanen geloofden reeds aan een ander leven: zij, die op het veld van eer waren gevallen, zouden op-

Sluiten