is toegevoegd aan je favorieten.

Het koopmansboekhouden en zijne toepassingen in de practijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDRIJFSSTATISTIEK.

7

kunnen geven. Even leerzaam kunnen overzichten zijn, waaruit blijkt, welke kwaliteiten het meest werden verkocht, welke verpakkingen het meest in trek zijn, welke de inhoud dier verpakkingen is, welke prijzen worden gemaakt, welke kortingen verleend, op welke betalingsconditiën verkocht, enz.

Een goed bijgehouden, goed ingevuld tabellarisch verkoopboek en een van volledige omschrijvingen voorzien rekening-courantboek kunnen voor deze statistieken de noodige gegevens verschaffen, ook kunnen zij aan de carbon-copieën der uitgegane facturen worden ontleend.

§ 3. Eenige voorbeelden omtrent omzet-statistieken, laten wij thans volgen. Zij zijn ontleend aan een coöperatieve verbruiksvereeniging.

a. Maand- en Jaaromzet.

Model 1. Overzicht der Omzettotalen.

Winkeldebiet „ , , en geleverd Geleverd

Maanden aan hen, die bij aan afnemers TOTAAL TOTAAL TOTAAL

elke thuis- die vooruit 1910. 1909. 1908. bezorging betalen, betalen.

Januari f 99.352.30* f 87.859.67 f 187.211.975f 189.028.84» f 194.028.78

Februari - 98.243.116- 82.376.44 - 180.619.55»- 184.072.20 - 184.729.00

Maart - 109.285.72*- 90.474.68 - 199.760.40»- 204.916.41*- 188.076.60»

April - 108.456.648- 95.254.02»- 203.710.67 - 195.749.44 - 190.369.01*

Mei - 105.034.20» - 89.443.51 - 194.477.71* - 194.258.06 - 191.539.54

Juni - 98.689.686- 83.344.78 - 182.034.465 - 184.407.26 - 176.498.42»

Juli - 101.575.17»- 79.874.83»- 181.450.01 - 184.786.70 - 174.693.75*

Aug. - 99.432.28 - 79.927.50»- 179.359.78»- 174.852.14 - 171.739.48

Sept. - 106.341.54»- 88.831.13 - 195.172.67*- 188.976.88 - 180.290.76

October \ 111.630.48 - 83.116.61»- 204.746.99»- 198.188.86 - 196.424.64

Nov. - 112.176.55»- 93.658.63 - 205.736.18»- 201.261.65 - 190.751.28

Dec. - 125.787.80»- 100.494.61 - 226.282.41»- 223.288.10»- 215.448.74

f 1.276.005.52 f 1.064.656.33 f 2.340.661.85 f 2.323.724.94»f 2.264.480.07

Het volgende overzicht geeft de verkoopen in de verschillende winkels der vereeniging, tevens verdeeld over de zes af deelingen, waarin de goederen zijn ingedeeld, nl.:

A. Kruidenierswaren, boter, kaas enz.

B. Glas en aardewerk enz. D. Garen, band enz.

C. Tabak en sigaren. E. Wijn, bier enz. F. Papier, kantoor- en schrijfbehoeften.