Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

inhoud

blz.

(blz. 60-62). De studie (blz. 62-64). Pierson als student (blz. 64 vg.) .Zijne geschriften in dezen tijd (blz. 65 vg.). Het proefschrift (blz. 66 vg.). Leuven (blz. 68).

DERDE HOOFDSTUK, leuven 69—89

De aanleiding van zijne komst te Leuven (blz. 69 vg.). De komst en de intreerede (blz. 70 vg.). Zijn pastorale arbeid (blz. 72-75). Zijn wetenschappelijkstandpunt: een doorwerken van Opzoomer, ook in de christologie. Briefwisseling met Da Costa (blz. 75-79). Zijne geschriften; Bespiegeling, Gezag en Ervaring (blz. 79-83). Meerdere geschriften, Een pastory in den vreemde (blz. 83-86). Het leven te Leuven (blz. 87). Zijn gezin (blz. 87 vg.). Afscheid en vertrek (blz. 88 vg.).

VIERDE HOOFDSTUK. Rotterdam 90—115

Zijne positie (blz. 90 vg.). Zijn Christendom blijft op de lijn van Opzoomer; ziet de richtingsverschillen niet als absoluut (blz. 91 vg.). Het supranaturalisme; historisch-kritische onderzoekingen naar den historischen Jezus (blz. 92-94). Zijne preeken (blz. 94-98). Het leven te Rotterdam. Omgang met gelijk- en andersdenkenden, hoewel bij thans positief modern is (blz. 98-100). Zijn gezinsleven; moeders dood (blz. 101). De benoeming te Groningen (blz. 101 vg.). Zijne vele geschriften in deze periode; Rigting en Leven (blz. 102-109). Voorspel der verandering (blz. 109-112). Decisie (blz. 112). Afscheid van de Gemeente (blz. 113). Kerk en Humanisme (blz. 113). Bestrijding door Réville, Kuenen e.a. (blz. 114). Vertrek naar Heidelberg (blz. 114 vg).

VIJFDE HOOFDSTUK, heidelberg 116—138

Aankomst te Heidelberg (blz. 116). Oordeel over zijn verblijf (blz. 117). Gods wondermacht en ons geestelijk leven (blz. 118). Liefde voor de natuur (blz. 118). De Duitsch-Oostenrijksche oorlog (blz. 119). Band met het vaderland, speciaal op politiek gebied (blz. 119 vg.). Adriaan de Mérival (blz. 120-123). Theologische overdenkingen; drang naar het agnosticisme (blz. 123 vg.). Pierson aanhanger der ethische richting (blz. 124 vg.) Privaatdocent en hoogleeraar (blz. 125-127). Professoren, studenten en colleges (blz. 127 vg.). Zijne preeken (blz. 128 vg.). Zijne geschriften (blz. 129-131). Zijnereizen (blz. 131 vg.). Verdere geschriften (blz. 132-135). Oordeel over de Duitschers (blz. 135 vg.). De oorlog van 1870 (blz. 136). Wrevel tegen de Duitschers (blz. 137vg.). Vertrek (blz.

138) .

ZESDE HOOFDSTUK, utrecht 139—147

De dood van zijn vader (blz. 139). Reis naar Frankrijk en Ierland (blz.

139) . Invloed op zijne kinderen (blz. 140). Zijne geschriften in dezen tijd; de Levensbeschouwing (blz. 140-143). Aanval van Kuenen (blz. 143 vg). Verdere geschriften (blz. 144-146). Beteekenis van het leven te Utrecht (blz. 146 vg.).

Sluiten