Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VERKIEZEN VAN HET BESTUUR.

Willen we een juist idee hebben van de verhouding, waarin Bestuur en Personeel behooren te staan, dan komt, dunkt mij, eerst de vraag aan de orde, hoe in normale omstandigheden een Bestuur gevormd wordt.

In normale omstandigheden! Er zijn scholen gesticht door de kerk, waar oorspronkelijk de kerkeraad de leden van het Bestuur aanwees. Er waren ook scholen eigendom van den onderwijzer, waar later voor den vorm ook een Bestuur aanwezig was, maar langzamerhand zijn die scholen, door de subsidievoorwaarden bemoeilijkt, omgezet in scholen van den gewonen vorm. Als regel kunnen we wel stellen, dat bij onze Scholen met den Bijbel het Bestuur gekozen wordt uit en door de leden van de Schoolvereeniging.

Ik zeg met opzet niet: uit en door de ouders. Er zijn in ieder dorp en in iedere stad voorstanders van Christelijk onderwijs, die niet meer of nog niet tot den kring der ouders van schoolgaande kinderen behooren. Toch hebben ze belang bij een School met den Bijbel. Hun kinderen hebben er gegaan en levendig gevoelen ze het groote belang van de aanwezigheid

Sluiten