is toegevoegd aan je favorieten.

Meisje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Ge hebt veel te verkondigen, Meisje, en daarom zullen velen luisteren naar hetgeen ge vertellen gaat!

Het is waar, dat ge opgegroeid zijt in een omgeving, waar sommigen heimwee naar zullen krijgen, zonder ze ooit te leeren kennen. Niet, omdat ge een eenige dochter zijt en de liefde uwer ouders slechts met een jongeren broer te deelen hadt Daardoor hebt ge de sfeer niet leeren kennen van het groote gezin, waarin allen allen opvoeden en zich naar elkaar schikken. Maar ge zijt groot geworden in een kring, waarin ge omringd kondt worden door dat alles, wat de oeconomiseh sterken kunnen geven aan de kinderen, die zij teeder liefhebben. En uw jeugd ging voorbij in een dorp in een mooie streek. Daardoor zijn uw kinderindrukken anders, zoo heel anders geweest dan in de groote stad, waar huizen en straten en steenen zijn

- 5 -