Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ér*nS9Ë«J5PI IC6I?N Hamburgerstraat 6 en 6 bis

UWTOffg^oa^cw Telefoon 13295 - UTRECHT

Speciaal adres voor Schoeisel voor afwijkende voeten,

——~- alsmede Maat' en Luxe Schoeisel. -~—•—-———

Harley Davitison Motorrijwielen

1 en 2 cylinciers, prijzen vanaf f 695,-

Agent voor de provincie Utrecht

H. J. VAN RIJNSTRA, Voorstraat 68, Utrecht.

1ste klas reparatie-inrichting - HARLEY-HUIS - Telef. 11239.

A, J, UYTEWML

VOORSTRAAT VREEBURG

TELEFOON 1074 POSTREKENING 81571

UTRECHT

Rund-, ICalffs- en Varkensslagerii

Specialiteit in

Fijne Vleeschwaren

Dames

Uw adres voor de verzorging van Uwe Coiffure tijdens de Lustrumfeesten is

MAISON C. HENDRIKSEN

t. o. JAARBEURSRESTAURANT VREEBURG 34 - TELEF. 11795

Grootste en modernste inrichting voor Dames en Heeren Parfumerieën - Toiletartikelen

Sluiten