Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(330)

DR. IR. TH. VAN DER WAERDEN,

6

en electriciteitsbedrijven, evenals de post en telegrafie, zijn ondergebracht, dan blijkt weer eens te meer, dat de betekenis der categorie „ambtenaren" voor het geheel minder groot is dan wel eens wordt voorgesteld.

Wij komen tans aan de publicatie die tot titel draagt: Inleiding en Beroepsindeling; wij zullen ons in het bizonder bezig houden met de verzorgde „inleiding", die een schat van gegevens bevat. En wij beginnen met de reproduktie van een grafiese voorstelling, welke een grove aanduiding geeft van de ontwikkeling, waaromtrent een goede bedrijfsstatistiek ons het nauwkeurige beeld zou kunnen verschaffen.

II INOEELING DER GEHEELE BEVOLKING

1839 1909 1920

NYVERHEtO LANDBOUW VISSCHERYcn JACHT HANDEL ehVERKEER HUISEIÏKEDIENSTEN OVERIGE.

INDEELING OER WERKZAME BEVOLKING NAAR DE BEROEPEN VOLGENS GE BE0RYF8 IN DEELING

NYVERHEID LANDBOUW VISSCHERYmJACHT HANDELtnVERKEER HUISELYKE DIENSTEN OVERIGE

Sluiten