Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo vol gevaar, en zelf het laatst daar kwam. Verscheur, o, leeuw, of wie daar rooft en moort, met uwen wreeden muil mijn ingewand. Genoeg geklaagd, den lafaard zij het woord, wat rest mij, troostelooze, dan de daad? Voor 't laatst toen drukte hij het dierbaar kant aan zijnenmond, terwijl een tranenvloed het weekte, fluisterend haar heven naam, en stak zijn puntig korte zwaard diep in zijn zijde, zonder aarz'len.

Drink nu op, in eene teug, o, onverzadigd beest, ons beider bloed, en trok het scherpe staal toen langzaam uit den doodelijken wond. En stervend achterover glijdend op den grond, spoot toen het jonge bloed omhoog, gelijk een dunne waterstraal door 't gat in looden pijp fonteinsgewijze spuit al hortend op en neer in zijnen sprong, Maar ziet, nadat het wortelnet zich had verzadigd aan diens warme levenssap, verkeert het wit der vrucht in donkerrood.

Nauw was haar eerste angst bedaard, of reeds trad Thisbe haastig uit haar veilig hol, bevreesd dat Pyramus om harentwil zich verontrusten zou, begerig ook hem te vertellen aan welk groot gevaar

8

Sluiten