Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Bij Calvijn hebben zijn volgelingen al te vaak het oude, waardoor hij werd vastgehouden, voor het wezenlijke, en het nieuwe, waardoor hij werd omhooggetrokken, voor het 'bijkomstige aangezien. Hetzelfde deden ook de Lutherschen bij Luther en zoo zonk de protestantsche theologie weer terug in de scholastiek, waaraan zij voor een groot deel was ontkomen.

In dit geschrift willen wij nagaan, wat het wezenlijke van Calvijns Schriftbeschouwing was en trachten een bijdrage te leveren tot oplossing van het moeilijke vraagstuk van het Schriftgezag, waarover het laatste woord nog niet is gesproken.

J. A. CRAMER.

Utrecht, October, 1926.

Sluiten