is toegevoegd aan uw favorieten.

De dijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, daar weer dien onverzettelijken, blozenden grijsaard door de baai te zien loopen, onverstoorbaar zijn bevelen gevend, waar dezen nacht de elementen hadden gewoed en de ongelukkige zielen hnn klaagzangen hadden gezongen.

Bervic was al in de weer, om de rotsblokken, die met den stroom naar binnen gesleept waren, naar den verbroken ingang te laten brengen. Jean Plougnou en de andere karrenvoerders klapten reeds hun z weepen en kwamen met hun snuivende gespannen nieuwe granietbonken aanvoeren. En de grondwerkers zag Jahoua door elkander krioelen als een ordelooze hoop mieren, die goed beschouwd toch naar een bepaald doel werkten, volgens de alles beheerschende gedachten van dien onwrikbaren ketterschen Sakser, die zijn werk even vast in de klauwen hield, als de duivel een zieltje.

Jahoua erkende zijn meerderheid, maar een meerderheid, die hij alleen toeschrijven kon aan duivelsche hulp. Hij zou nog een tocht doen naar Onze Vrouwe van den Haat en zijn haatgebeden bij den menhir ijverig eiken avond zeggen en de zielen van de verdronkenen naar de baai roepen. Doch in zijn hart was hij bang voor de hoogere kracht van den Hollander.

Eerst toen het werk heelemaal voltooid was en

99

anmaaiwwwsH

99