is toegevoegd aan uw favorieten.

De dijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kon zoo merken, dat ze geen belang bij de zaak hadden, maar als gehuurde daglooners de uren vulden met onbenullig werken aan een onderneming, die hun toch nooit ten goede zou komen.

Dat moest anders worden. Deze wijze van exploitatie was voor beide partijen nadeeUg en immoreel Ze moesten voor hun werk kunnen' leven, er hun fortuin en hun toekomst in zien en er alles in kunnen leggen van hun eigen aard en wil. Hij zou aan kleine pachtertjes het land verhuren of in erfpacht geven, desnoods verkoopen aan de liefhebbers die hem het geschiktst leken.

„De gedachte aan één groote model-boerderij moet u opgeven," had de pastoor hem geraden. „De boeren hier zijn geen menschen om op commando te werken in een groote inrichting, en zich te onderwerpen aan allerlei onbegrepen maatregelen. U sprak daar over verschillende zindelijkheidsvoorschriften, die u in de melkerij zoudt ophangen. Och, ze zouden ze onder duizend voorwendsels ontduiken."

„Toch lijkt het me wel goed, om een modelinrichting zelf te blijven drijven. Meer als voorbeeld, dat zij vrij zijn na te volgen of waar ze om raad kunnen komen, dan om pressie op hen uit te oefenen."

,,'t Zal u alleen uw geld kosten," glimlachte de 114

114