is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de tropenzon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Klaar-in-de-bak! schreeuwde de bootsman naar de matrozen, die in den kettingbak onder het logies de inpalmende ankerketting opstuwen gingen.

Rommelend en steunend hieuwde het spil.

Over de verschansing in den neus keek Buurloo hoe de ketting staan ging. Een inlandsen prauwtje, hóóg opgehaald kanozeil, sneed voor den schokkenden modderkluiten-morsenden ketting over. Vanuit het Westen, van de kalimonding van oud-Batavia, kwam aanzeilen de rest der inlandsche visschersvloot, peuterige kano-huikjes met trapeziumvormige zeiltjes blank in het eerste laaie morgenlicht.

Vóór het andere schip was de „Naardermeer" anker-óp, stoomde met matige vaart naar de havenmonding van Tandjoeng Priok. Als twee armen, uitgestrekt om hen te omvamen, staken de zwarte pieren in zee. De hchtopstanden van grijs geschilderd framewerk op haar uiteinden stonden als schildwachten-op-post. De lichten brandden nog, het eene vast wit, het andere snel knipperend: flap-flap-flap. Waar de pieren dood hepen op het land groende geboomte, kuivend boven fijn tamarinde-loof, een enkele bladerlooze kapokboom met donkere horizontale takken naast de zilver-stammen en verflenst-ijle kronen van kajapoetboomen. Tusschen het groen roode pannendaken, witte muren, een uitkijktorentje. En uit de schoorsteenen van fabrieken, schepen en baggermolens waaiden sepia-bruine rooksluiers. Binnen de omgeving der pieren het havengedoe, meerboeien als zwarte cylindrische bussen, waaraan tengere gouvernements-stoomertjes bij massale Hollandsche, Engelsche, Duitsche, Japansche vrachtbooten, als blanke duiven tusschen hoenders. Prauwen, sleepbooten en motorbootjes zwermden rond de schepen. Verder weg baggermateriaal en de gewone palenkranen-en-loodsen-verwarring van havens-in-aanleg.

Binnen de pieren glipte een motorbootje-met-den-loods langszij van de „Naardermeer". Onder loodsaanwijzing kreeg het schip ligplaats op de boeien, in de rij andere booten. De statietrap piepte neer. Motorbootjes met agent, klerken en haven-employé's haakten vast. Met voorzichtig uitgestoken vingers, in hun witte toetoep-jasjes uniform als

103

103