is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de tropenzon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slank in z'n witte uniform, met beschaafd-zachte trekken, der adat getrouw de roode pet bovenop z'n hoofddoek. En Bert peinsde wat de ontwikkelde Aziaat denken moet van de bleeke indringers uit het Westen. Denken van veroveraars dié op zijn hellingen, onder de schaduw van zijn palmen plantages aanleggen, fabrieken laten rooken, spoorwegen trekken, havens graven en met de omgeving vloekende huizen bouwen. Die met geld en zeep en lucifers hem trachten weg te lokken uit zijn droomen van lui geluk, om hem te maken 'n sloof in het gareel der Beschaving, van den rusteloos en systematisch organiseerenden Vooruitgang. Kan hij 't helpen dat de Oude Wereld overbevolkt is, expansie zoekt? Kan hij troost vinden bij de overweging dat 1'histoire se répète, dat Portugeezen, Hollanders en Engelschen der zestiende eeuw ten slotte dezelfde Arische veroveraars waren, die tien eeuwen vóór Christus Italië, Griekenland, Klein-Azië, Mesopotamië en Voor-Indië binnenvielen. Bert keek naar de typen van zijn ras op de bank tegenover. De magere gesoigneerde kantoorman naast den breeden welgedanen Hollander van het goedaardige soort, blozend van Noordzee-wind nog z'n gladgeschoren kop. Daarnaast de stramme figuur, los-ruige snor en diepliggende, disciplinaire oogen van een oud-mihtair. En in het hoekje een gezicht als een rose bal, dunnig snorretje, zwart hazesprongsigarenpijpje tusschen bruine tanden, pafferig buikje boven dunne beenen. Toch allen vertegenwoordigers van het handjevol Hollanders, dat Insulinde beheerscht en beheert, dat, al beschouwen velen koloniën als streken waar men heengaat om zoo spoedig mogelijk gefortuneerd te repatriëeren, toch ook omvat stugge pioniers, die slechts tot algemeen belang op rustig-goedmoedige wijze streven naar een stijgende lijn in de statistiek van export- en import-cijfers.

Toen viel zijn oog op het stadhuis, kloek-vierkant opstekend boven het lage stationsdak. Sober, zeventiende-eeuwsch gebouw, met gekalkte muren, regelmatige venster-verdeeling, lichtgroene jaloezieën, schuin dak van roode pannen, bemost, verweerd, waarin uitgebouwde vensters op de goot, en waarop kroonde in het midden van de vorst een koepeltje met windwijzer. Bert kreeg lust om uit te stappen en te gaan rond-

107

107