is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de tropenzon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze namen abrupt afscheid van de dames, en als Draad niet zoo'n wee-draaierig gevoel had, zou-ie sentimenteel geweest zijn. Bert en Bart lieten hem geen tijd. Meê in 'n taxi moest-ie, ijlen over den weg, vlugger, steeds vlugger door den nacht.

Door het centrum vlogen ze. Café-terrassen, showrooms, vitrines, een bioscoop nog schaterend van licht. Dan een plantsoen, kantoorgebouwen droomerig-wit, oude woonwijken, lanen met palmen en gazon-strepen, vér-schemerig licht achter jaloezieën en afsluitmatten van voorgalerijen.

— Lakas, lakas, vuurde Bert het chauffeurtje an. 'n Roepie extra als-ie nóg harder reed!

Ze snoven door den nacht, knetter-suizelend over het macadam. Insecten botsten tegen het windschild, vuurvliegjes dansten, krekels knerpten scherp-droog. Een hoek om, nauwelijks vrij scherend van ouderwetschen gaslantaren op krullig-ijzeren arm tegen verweerde muur. Een achterbuurt: beklemmend-nauwe straatjes, griezelige tokohoekjes, warongs, krotjes in floers van bruinrood lichtschijnsel uit walmende olielampen onder lage donker-groezelige pannendaken met overhangende goten. Kort waarschuwend met den krijschenden claxon wéér 'n hoek om, nog één, nog één. Eenzame gaslantarens, dommelend gehurkte inlanders, hoofddoek-punten zwaar-neigend over grootplatte voeten. Stank van kokos, van doerians. Over een brug, op een lang-rechte weg, gesmeerd-glad van teersproeisel. Zoelwarm koeltje in lavende streeling over hun beneveld-gloeiende koppen.... nachtvliegjes tot tranens pijnlijk in hun wijd-open starende oogen.... langrechte weg met steeds minder lichtjes.... knetterend, snorrend, razend, ijlend verder, vlugger, steeds vlugger....

Simon lag 'r nog met z'n tambangan. Bezorgd-angstig hielp-ie hen zitten.

Weg van de prauwen-en-bootjes-dobbering in den kahmond, van de lichtjes-sprankeling der emplacementen en baggerwerken aan wal gleden ze over de reê, tusschen romp na romp zwart met rij gloeiende patrijspoort-oogen in het massale voorschip achter de kettingkluw van

155

155