is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de tropenzon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Makassar, typisdi-bedrijvig handel- en scheepvaartcentrum voor de Molukken, scheen een levend museum van scheepsmodellen, een revue met tusschenruimten van eeuwen. Langs de steigers en op de reê plompgroote vrachtstoomcrs, moderne handels-kolossen van staal met hun zwarte rompen en kleurige schoorsteenen boven het wit van tenten, sloepen en dekhuizen. De „Naardermeer," ten anker na de rondreis door de Molukken, met een breed stuk rood boven-water, en met schoone ruimen en tusschendekken hongerig naar thuislading. Een paar kustbootjes één-en-al tent, een Engelsche blauwpijper met indrukwekkend-kloeke schoorsteen boven gerekt midscbeepsche opbouw, een breed-model vrachtboot van Amsterdam met dubbele masten, en een smetteloos-schoon Deensch motorschip, drie kale masten maar geen schoorsteen.

Uit een nauwe binnenhaven achter de loodsen, waar rijen-lang kustprauwen een verwarring van masten en tuigages omhoog spitsten, kwamen „Makassaren", groote dichte inlandsche prauwen, met haar statig-opgebouwd achterschip en lage voorplecht als Europeesdie schepen van drie eeuwen her. Van inlandsche makelij, hier in deze buurt gebouwd volgens hetzelfde oude plan waarnaar de scheepstimmerlui werkten aan de „Halve Maen", waarschijnlijk geslacht na geslacht onvergankelijk overgenomen, voeren de zeelui van Makassar er den Archipel mee af, snorrend naar vrachtjes boschproducten voor de Chineesche opkoopers in hun thuishaven. Aan het tenger schoenerstuig hing slap aan de gaffel een helder-kleurige Hollandsche vlag. Eén werd verhaald op een dunne kokostros, uitgeroeid met een sloepje tot op een meerboei, en het weemoedig gezang der in-de-maat halende bruine mannen verloor zich over het water. Een ander lag al slaags in de ruimte, trachtte met roeien uit de lij van het land te raken. Vóórop als galeislaven aan de lange riemen zwoegde de equipage-van-zes, onder het oog van den hoog op de kampanje heerschenden kapitein, met z'n wit jasje en een stroohoed diep over de bruine tronie, mager van ouderdom. De bamboe schavieling-kokertjes om de riemen kraakten dor-eentonig.

Om de Noord en rondom op de reê, binnenvallend tegen den avond,

175

175