is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de tropenzon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plekten bruinig met scheef-staand rechthoekzeil kleinere open prauwen, twintig eeuwen langer intransigent dan de anderen. Met doorloopende, als de hals van een zwaan sierlijk-welvende stevens, met een mastblok van drie dunne pooten bij gebrek aan dik rondhout, met haar rechthoekzeil tusschen bamboes als een razeil maar voorin neergehaald aan den hals als een overgang tot het langsscheepsch zeil, leken ze op muurteekeningen uit de achttiende dynastie van Egypte.

En nog meer wars van evolutie, weekdieren onder de schepen, peddelden smalle hppa-hppa's, holle-stam-bootjes met één vlerk van saamgeliste bamboe mank over een kant.

Wachtend op kaairuimte om weg te plompen in de ruimen de eerste lading van bossen rottan, kisten nootmuskaat en foehe, krandjongs schelpen en balen gomcopal, rustte de „Naardermeer" achter haar anker.

Langs de steigers rammelden heren van schepen. Over het water vibreerde eentonig gezang van Makassaren bij het schurend-droog krakkrak van bamboe-om-riemen, tot de nacht kwam dompelen-in-stüte.

De Java-kust werd een roes van varen, ankeren, laden, prauwen, palmen, ijswater en sterkedrank. Rusteloos doorbeulend, slechts noode wachtend als de stortbuien van de kentering neerplensden op de ghbberig-strakke regententen boven de luikhoofd-gaten, kwam prauw na prauw in elke nieuwe haven langszij, woest-dansend op de deining, dofbonzend tegen de stalen scheepsromp. Onafgebroken rammelden de heren onder loodrechten zonnebrand of bij schaduwen-hitsend gebungel van groote electrische lampen en reflectors.

Boksend tegen een razend-gierende zeestroom van zes mijl per uur, kroop de „Naardermeer" door Straat Bah. Hooge, vermoeiend-groene bergkegels, hellingen vol palmen aan weerszijden, rondom. Bij Banjoewangi ten anker. Een open reê als overal langs de kust. In woest-ruige zetting van groen tierde beschaving: hei-witte olietanks, lichtgele conische schoorsteen van een suikerfabriek als een toren boven de palmkuiven uit, verspreide vlak-lange roode daken, grijze daken. Een kort176

176