is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilige graal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem neêrglijden op de rustbank, die haren zetel ter zijde stond, en hem toedekkende met haar eigen kamermantel en zachte tapijten, spreidde zij er hem een bed.

De jongen, zonder hare zorgen te bemerken, sliep door met warm blozend gezicht droomende heerlijken droom van koningen en toovenaars en vanhemzelven, gekleed in schitterende gewaden.

Glimlachende ging zij toen heen.

Over Merlijn en van wat er nog te verhalen was, werd nimmermeer gesproken. Parzival dacht er, kind, dat hij was, niet meer aan en zijne moeder was er blijde om.

22