is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilige graal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIL

Nadat de ridders waren uitgegaan dien nacht, toen hun verschenen was Merhjn, als oude, blinde zanger, in den burcht te Kameloot, hadden zij na eenigen tijd afscheid van elkaar genomen, zich verspreidende, ieder in de richting vanwaar hem het ontmoeten van Graal of Lans te wachten dacht.

Eenzaam reed ook Lancelot door den steeds nog neêrstroomenden regen, doch het barre noodweêr ondanks, waren zijne gedachten gansch andere...

Want wanneer ik u schrijf van Lancelot, den wonderschoonen, witten ridder, zelfs wanneer hij medegaat zoo heiligen tocht als de Graal-queste is, zult gij begrijpen, dat er iets, al zij het nog zoo weinig, te vermelden valt van liefde en van vrouwen. En denkt niet, mijne lezers, dat zoo vele ridders waren tezamen in den burcht te Kameloot alleene! Vreemd zoü zijn een roman van zoo hoofsche ridderschap als die der Tafelronde was, zoo niet hier en daar schemerde de liefelijke figuur eener zoete vrouwe.... 58

58