is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilige graal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ja, wel heel vréémd zijn de dingen soms

— En denk jij nu, dat wij Parzival vinden, Gawein?

— Het is alles zoo moeilijk te weten Maar wel

weet ik in mij een twijfel

— Voel ook jij een twijfel, Gawein ?... Mij is het ook of ik weifel... of onmogehjk het mij hjkt Parzival weêr te zien

— Neen, niet mogehjk is het mij te gelooven

— Doch wat te zeggen den ouden koning dan ?

— Ja Wat hem te zeggen ?... Nameloos verdriet doen wij hem.

— Zoeken wij dan, Lancelot

— Ja, zoeken wij dan....

Door den nu donkeren nacht reden de beide ridders verder.

Het was de negende dag reeds na dien avond toen Gawein en Lancelot waren uitgegaan om Parzival op te sporen, en nog zochten zij immer

Wanhopig reden zij rond, niet wetende wat den ouden koning te melden, treurende ook om den vriend, al wisten zij hem veilig reeds

— Wat moeten wij den koning melden, Gawein ? vraagde Lancelot.

— Ja, wat zeggen wij Artur?

93