is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilige graal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Zoo wij alleen wederkeeren, zal het vreesehjk zijn.

— Dan gebeurt het verschrikkelijke misschien.

— Het zou zijn dood zijn, Gawein!

— Ja, sterven zoü hij van hartzeer.

— Hij is hem zoo hef, liever dan wie ook.

— Zooals hij ons allen hef is, liever dan wij zeiven.

— Wat zeggen wij den koning ?

— Ja, wat zeggen wij hem?

— Het is zoo koud om ons, en donker nu, Gawein, alsof hier de dood zelve spookt.

— Spreek niet van den dood, Lancelot, huiverde Gawein.

— En altijd die wijde wouden en woeste winden, zonder einde.

— Als zagen wij ons leven zelve weerspiegeld.

— Vreemd is het leven, Gawein.... en heel vreemd wel ons leven van ridders, en avonturen....

— Ja, Parzival zei het mij.... zoo anders.... zoo anders.... Alsof wij toch geen menschen waren, gewoon, ondanks het vreemde leven, dat zelve zoo vreemd reeds is.

Het is vreemder, dan de dood.... ons leven....

Wanneer ik herdenk mijn eigen, vreemde leven, wordt het mij zoo vreemd te moede....

— Dan denken wij aan dedingen, dieniet waren als

94

94