is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilige graal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij moesten zijn, Lancelot, tot eindelijk misschien....

— Tot eenmaal de dood ons verlost.... tot er troost zal zijn voor alle berouw....

— Het is nu de negende dag al, dat wij zoeken, en altijd te vergeefs....

— Het was langer al, Gawein, dan deze dagen alleen en altijd tevergeefs.

Om de beide ridders was somber en donker het wijde, eenzame woud en huiverde de herfst koud.

— Ziet, Gawein, wie daar ons rijdt tegemoet!

— Het is een ridder, lijkt mij, van verre.... een ridder als wij

— Een misschien ons nagezonden, als wij zelve gingen Parzival achterna.

— Wellicht.... Doch rijden wij naar hem heen en zien van dichtbij....

De ridder naderde snel, en plots zagen beiden hem vlak voor hen, als rees hij voor hen op uit den grond, of had hij een grooten sprong gemaakt, geheimzinnig .... Toen zagen zij hem zwart en gemaskerd, zittende op een geheel zwart paard, paard en ridder beiden zwart als raven.

Gawein wilde aanstonds het gevecht beginnen. Waren zij niet altoos den strijd bereid, de ridders van de Tafelronde ?

95