is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilige graal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luchten door, en zocht te treffen met wreeden wraak...

En zoü ook eenmaal den lande van Logres zelve doen ondergaan....

Het was onontkoombaar, niet te weerhouden.

Doch waarom hun hiervan te verhalen ? Het zou noodeloos zijn, zonder nut. Reeds te groote somberheid wierp hare donkere schaduwen in hunne wanhopende zielen.

De koning, steeds, dacht aan Parzival, eenmaal uitgetogen ter queste naar den Heiligen Graal, met de andere ridders meê....

Hij bevond zich in den lande van Logres, de Graal, hij zweefde er over de wateren, had hij hun allen gezegd....

En vertrouwende waren zij allen gegaan

Zoekende naar Graal en Lans, beide.... Doch niemand ooit had hen gezien, Graal, noch Lans

Zouden zij sterfehjken oogen wel zichtbaar zijn? bedacht zich de koning.

En in hem welde, wijd van wanhoop, en groot als • zijn weemoed, een Berouw....

Zoo het alles bleek tevergeefs ? Zoo het niet

slechts was gebleken tevergeefs, doch ook onuitvoerbaar was ? Zoo Graal en Lans voor sterf ehjke oogen onzichtbaar bleven en door menschenhanden

137