is toegevoegd aan uw favorieten.

In de verstrooiing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betere woning voor hem. Hebt u er geen bezwaar tegen, als ik hem opzoek?

— Volstrekt niet.

— Moet ik vooruit schrijven?

— Tegen het eten schijnt hij altijd thuis. Ze noteerde het adres voor hem.

— Hier. Ik denk, dat hij 't prettig zal vinden, met jou kennis te maken. Natuurlijk weet hij van je bestaan.

Suzanne en Frits zetten Laura in een taxi. Ze kuste hen beiden. Tegen haar zei ze:

— Nu dag... Ik zal maar Suzanne zeggen.

— Wel te rusten..., mama.

Ze wuifden en toen glipte de wagen tusschen de andere weg. Suzanne verfde zich de lippen en kneep hem in den arm.

38