is toegevoegd aan uw favorieten.

In de verstrooiing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een willekeurig medewerker kunnen doen. Zelfs betaalde krachten waren ervoor beschikbaar. Wel klaagde ze niet, het scheen haar goed te doen, die geregelde bezigheid in het besef, zich nuttig te maken. Ze zei, zich voor die studie te interesseeren, hem vragend, wat ze niet begreep en op andere punten overleggend omtrent mogelijke verheldering van den tekst. Ze was opgewekt, ze zag er beter uit dan toen ze in betrekking was.

Ook in het huishouden maakte ze zich verdienstelijk, 's Ochtends ging ze op boodschappen uit in de stad. Wegens den afstand en vooral de noodzaak van het klimmen en dalen was dit een karwei, waar ze zich voortvarend van kweet. Zij kookte, ze hield het huisje schoon en zorgde voor de kleine dingen ter opfleuring van het dagelij ksch bestaan zooals eiken dag frissche bloemen, uit de stad meegebracht zoo lang de koude grond nog niet voldoende bood.

Max was nooit zoo verzorgd geweest. De afgezonderdheid van hun bestaan maakte dit mogelijk, in zoo ver het pijnlijke konflikten voorkwam. Bezoek ontving hij haast nooit, wie hem wilde spreken, deed het in de stad en was er haast bij, dan werd het aangekondigd. Het huisje lag niet aan een grooten weg.

Aldus was dit tezamen wonen voor zijn kennissen verborgen gebleven. In de stad kende zij niemand. Eenige maanden geleden was ze er op een advertentie gekomen. Dien tijd was ze nauwelijks anders dan met de kinderen uitgeweest. Den enkelen vrienden in Holland had ze als adres PosteRestante opgegeven.

Daarmee was de mogelijkheid op verrassingen niet volstrekt voorkomen. Onlangs had Tom Poels haar in de stad

88