is toegevoegd aan uw favorieten.

Izdubar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je regelen moet heb je geen verstand, je denkt alleen maar gebruik te kunnen maken van je vorstelijk inkomen en bezit, om pret te kunnen maken met je meid. Want ik, die hoogepriester ben van Baal, den god, die niet bestaat, doch die het volk zich gaarne voorstelt, ik, hoogepriester, ben niet omdat het volk mij verkoos, niet omdat een koning mij er toe benoemde, en ook niet als opvolger van een priesterlijk voorgeslacht, doch omdat de Onbekende God het zoo beschikte en mij den Wil gaf hoogepriester te worden, ik, die ontwend, het leven om mij niet meer kennen, noch begrijpen wil, ik, die eindelijk het hoogere inzicht verkreeg, dat ons menschen alle weten vreemd is en onbekend moet blijven, doch soms, in een enkele stonde, wanneer ik waak, noch slaap, doch huiverend mij mijne bewustheid voel ontgaan, rillende als eene vrouw in teederste overgave, dan in vizioen IETS meen te mogen raden van wat generzijds de grenzen onzer kleine, bekrompen kennis is, ik, Humbaba, weet, dat je koningin niet eene godin is, zooals het stomme volk zich denkt, doch een meid, een doodgewone minnemeid, en jouw liederlijke boêl Zijne oogen, eensklaps, lichtten op, hysteriesch van blik, en zich steunende op zijn langen stok, sleepte hij zich verder over de brug.

27