is toegevoegd aan uw favorieten.

Izdubar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of dat dit binnengedrongen was in een scheurende aardspleet, want wel weet ik, dat ook de aardkorst openbrak, omdat plotseling voor mij de stad, — waarin geen mensch reeds bewoog meer, doch die eensklaps met neêrgetuimelde lijken volgestapeld was doordat de door dezen schok en alles omsluitenden waterval de atmosfeer te zwaar gespannen geworden was en dadelijk allen verstikt had — in laaienden brand stond en dit kan niet anders veroorzaakt zijn dan door uit de aarde opgeworpen vuur van daar uitbrakende, snel ontstaande kraters, daar het snel bewogen water wel, verbit, dampte, doch niet de dingen en huizen kon doen ontbranden.

Het was een zee van vuur daar voor ons, waaruit telkens hoog opgeheven, door het uit en over de aarde ontzachlijk woelend geweld huizendeelen en tempelbrokken als fladderende vogels heenwarrelden door de luchten, zoo sterk gespannen, dat zij niet eens zoo snel vallen konden als verwacht wordt, en het nog mij verwondert, dat door dien overspannenden druk de ribben van onze in dit geweld, brooze arke niet te zamen knelden, doch de god, wiens raad ons kleine schip te bonwen een grootere kracht wel verborgen gehouden zal hebben, moet ons bedachtzaam steeds hebben be-

Izdubar. 11

161