is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten uit den tijd der vroege renaissance

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DANIËL HEINSIUS.

1. Deur regen en deur windt.... ontleend, evenals de beide volgende gedichten aan de „Nederduytsche Poëmata."

2. Geluckich, die int veldt....

3. PastoraeL Weggelaten werden de strofen 6, 12-16, 19-21.

4. Fragment van den Lofsanck van Jesus Christus, blz. 72-73.

SIMON VAN BEAUMONT.

1. Met eenen hooghen moed....

2. In wat een donck're nacht doolt 't menschelick verstand.

3. Nu komt de Soete Lent....

4. Ghy seylt nu lustigh voort....

5. Opdat men weten mach ....

Deze Sonnetten zijn ontleend aan den bundel „Jonckheyt".

6. Aen Jonck-vrouw Anna Roemers op hare overkomste in Zeelant, ontleend aan zijn „Tyt-snipperingen" (Rotterdam 1640)

67