is toegevoegd aan uw favorieten.

Thoukudides' Navorschingen : de Peloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

zoodra het voorjaar begint en stelt niet uit, daar de vijanden zich hun versterking uit Sikelia binnen kort zullen weten te verschaffen en die uit de Peloponnesos wel wat later, maar toch zeker; en als ge niet oppast, zullen ze hun plannen uitvoeren deels zonder dat ge het merkt, zooals ook vroeger, deels voor ge er wat tegen doet."

16. Dit was de inhoud van den brief van Nikias. Nadat de Atheners dien hadden hooren voorlezen, hebben zij Nikias toch niet ontheven van het bevel, maar, tot dat andere medebevelhebbers, die nog gekozen moesten worden, zouden zijn aangekomen, er twee bij benoemd van zijn eigen mannen op Sikelia, Menander en Euthudemos, opdat hij niet in zijn ziekte alleen voor die moeilijkheden zou behoeven te staan. Wel besloten ze versterking te sturen bestaande uit zee- en landmacht van de dienstplichtigen der Atheners en van de bondgenooten. Als medebevelhebbers kozen zij Demosthenes, den zoon van Alkisthenes en Eurumedoon, den zoon van Theokles. Eurumedoon zenden zij dadelijk omtrent den tijd van de winterkentering naar Sikelia met tien schepen en voorzien van honderd en tien talenten zilver; tevens moest hij bericht brengen aan de troepen daar, dat hulptroepen op weg waren en dat er voor hen gezorgd zou worden.

17. Demosthenses bleef intusschen achter om de expeditie uiT te rusten en bij den aanvang van de lente te kunnen uitzeilen; hij het den bondgenooten aanzeggen hun heirplicht gestand te doen, en van geld, schepen en hopliten verzekerde hij zich in de stad zelf. Ook zenden de Atheners twintig schepen de Peloponnesos om, die er voor moesten waken dat niemand overstak van Korin-

Nieuwe Expeditie naar S.

Dec. 414