is toegevoegd aan uw favorieten.

Thoukudides' Navorschingen : de Peloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

ze wel eens hun meerderen zijn, maar de stoutmoedigheid, waarmee ze hen overvallen, daarop konden zij evenzeer hun vijanden onthalen. Ook zeide hij overtuigd te zijn dat de Surakosiërs grooter voordeel zouden behalen door de ontsteltenis der Atheners op het onverwacht aangrijpen van hun vloot, dan zij schade konden lijden in hun onervarenheid door de grootere bedrevenheid der Atheners. Hij ried hun dus dringend de proef te nemen met een zeeslag en niet te versagen. Op raad dus van Gulippos. Hermokrates en eenige anderen, begonnen de Surakosiërs alle toebereidselen voor een zeeslag en ze bemanden de schepen.

22. Toen Gulippos de vloot had uitgerust, liet hij tegen den nacht de gansche strijdmacht opbreken en zelf ' stond hij gereed om met het landleger een aanval te i doen op de forten van het Plemmurion. Van de triëren der Surakosiërs voeren er tegelijk vijf-en-dertig volgens afspraak uit de groote haven aan en vijf-en-veertig uit de kleinere, waar hun dok was, voeren om met het plan om zich aan te sluiten bij die van binnen en dan gezamentlijk op het Plemmurion aan te vallen om de Atheners van beide kanten te verschrikken.

Maar de Atheners bemanden onmiddellijk daartegen zestig schepen en leverden zeeslag met vijf-en-twintig schepen tegen de vijf-en-dertig der Surakosiërs in de groote haven en met de overige voeren ze den uit-het-dok-aankomenden te-gemoet. Pal voor den ingang der groote haven leverden zij slag en zij hielden het lang tegen elkander uit, terwijl de eene partij den toegang tot de haven wilde afdwingen en de andere dit beletten.

23. Intusschen terwijl de Atheners in het Plemmurion naar zee waren geloopen en al hun aandacht hadden geves-

22-23. julippos

neemt ï forten.

Nederlaag der

Surak.

vloot.